PAMM
PAMM là giải pháp lý tưởng cho các nhà quản lý quỹ đang tìm cách quản lý tiền trên nhiều tài khoản khác nhau bằng cách sử dụng duy nhất một giao diện và tài khoản chính.
Tại sao nên tin dùng nền tảng PAMM?
Thông qua thỏa thuận giao dịch PAMM, các nhà đầu tư có thể phân phối tiền cho một trader chuyên nghiệp hoặc nhà quản lý quỹ được chọn, người này sau đó sẽ quản lý số tiền được gộp trên các tài khoản giao dịch khác nhau.
Why use ETO
Mở tài khoản ngay hôm nay
  • Nạp tiền
    ký quỹ
  • Trau dồi
    kỹ năng giao dịch
  • Bắt đầu
    giao dịch trực tuyến
ETO Logo
Everyone's Trading Opportunities